O nama

Firma je nastala 1991 godine u Paraćinu. Sam početak rada firme se zasnivao na prevozu i prodaji građevinskog materijala za kompletnu gradnju,da bi danas “Transkop” bio nezaobilazni partner u proizvodnji građevinskog materijala i izvođenju građevinskih radova u oblasti niskogradnje.
Firma se bavi proizvodnjom separisanog rečnog peska, krečnjačkog agregata,proizvodnjom transportnog betona, proizvodnjom asfalta, proizvodnjom betonskih prefabrikata-cevi, ivičnjaka, behaton ploča, uslugama izvođenja građevinskih radova u oblasti niskogradnje i uslugama transporta.
Firma je zapošljavala 100 radnika do 2010 godine. Shodno razvoju posla broj zaposlenih se povećao, tako da smo u 2011 godini napravili rast na 130 zaposlenih a u 2012 godini 154 zaposlenih i ovaj broj zaposlenih se održao do danas. Zapošljavamo inžinjere sa ličnim licencama 412,415,414 za izvođenje radova u oblasti građevinske operative kao i licenece 333,432,434,430 za izvođenje radova. Osim angažovanja sopstvenih ljudskih resursa, da bi firma bila konkurentna na tržištu, uložili smo u razvoj 4 podizvodjačke firme sa 45 zaposlenih, sa kojima nastupamo na tržištu izvodjenja radova u oblasti niskogradnje. Posedujemo sopstvenu LABARATORIJU za ispitivanje kvaliteta svih proizvoda u našoj firmi. Koristimo najnoviju kompjuterizovanu tehnologiju doziranja kako bi smo osigurali konzistentne karakteristike u proizvodnji svežeg betona prema speciafikaciji korisnika. Kako bi se održalo striktno održavanje nivoa kvaliteta I čistoće betona, TRANSKOP-ova laboratorija sprovodi konstantne kontrole.

Ovako je počela proizvodnja behatona

2010 godina