Betonske cevi


Pogon za proizvodnju armiranih i nearmiranih cevi različitih prečnika i konusa je počeo sa radom 2004. godine.
U armiranim betonskim elementima ugradjuje se armaturna mreža Q84.
Proizvodnja betona za betonsku galanteriju je pod kontrolom laboratorije Transkop-a, koja svakodnevno uzima uzorke svežeg betona.
Atesti za kvalitet gotove betonske galanterije se dobijaju od Instituta za puteve a.d. Beograd.
Vrši se ispitivanje betonskih armiranih cevi u pogledu oblika i mera, i otpornost prema temenom pritisku sa svrhom utvrdjivanja kvaliteta.

Bet. Cev. (mm) L(mm) D(mm) c(mm) e(mm) MB tezina(kg/kom)
1000 1000 1200 100 50 40 862
1000 1000A 1200 100 50 40 862
1000 500A 1200 100 50 40 420
1000 500 1200 100 50 40 348
800 1000 980 90 50 40 512
600 1000A 740 70 50 40 525
600 1000 740 70 35 40 358
500 1000 620 60 35 40 261
500 1000A 620 60 35 40 256
500 500 620 60 35 40 171
400 1000 520 60 35 40 162
400 1000A 520 60 35 40 162


Betonske kanalizacione cevi sa falcom SRPS U.N1.050

Betonski konusi


Naziv D1 (mm) D2 (mm) H (mm) d (mm) MB Tezina (kg/kom)
Betonski konus 600 1000 600 100 40 400
Betonski konus A 600 1000 600 100 40 385
Betonski konus B 500 800 800 100 40 348