Kamenolom


Kamenolom “Krajnji Rid” – Klačevica, se nalazi na putu Paraćin – Zaječar, nadomak sela Klačevica, tačnije jugoistočno od sela Donje Mutnice. Ležište se prostire na južnoj strani brda “Krajnji Rid” koje pripada severozapadnim obroncima planine Samanjac.
Saobračajne veze su veoma povoljne. Od samog kamenoloma prolazi makadamski put dužine 5 km do glavne magistrale Paraćin – Zaječar. Oslonac kvalitetnom izvođenju radova je proizvodnja kamane i kamenih agregata koja je kontrolisana od strane instituta za puteve iz Beograda i sopstvene laboratorije.
Proizvodimo drobljen kamen granulacije: 0-63mm, 0-100mm, 0-31,5mm, 31.5-63mm, 0-4mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-31.5mm.
Građevinski kamen ima vešestruku primenu. Najveća primena je u izgradnji donjih nosećih slojeva za kolovozne konstrukcije.