Betonska galanterija


Vibrapresovani ivičnjaciBetonski ivičnjak

Dimenzije : 8x20x100


Betonski ivičnjak

Dimenzije : 12x18x100


Betonski ivičnjak

Dimenzije : 18x24x80


Betonski ivičnjak

Dimenzije : 20x24x80